Ismail, Mohamad Rofian, Ahmad Redzaudin Ghazali, Khairatul Akmar Abdul Latif, and Muhammad Daoh. 2018. “Kebolehan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab Di Universiti Awam Malaysia Dalam Kemahiran Menulis Karangan Bahasa Arab”. Selangor Humaniora Review 2 (1), 9-21. https://share.journals.unisel.edu.my/ojs/index.php/share/article/view/Arabic%20language.